Bæredygtighed

Erhvervs-ph.d. i bæredygtighed

21. august 2018

Jeg hedder Nanna Larsen og jeg er startet som erhvervs-ph.d. hos Sweco den 1. august 2018. Jeg har en kandidatgrad i bygningsdesign med speciale i energi og indeklima fra DTU, 2015. Jeg har i næsten 2 år været en del af energiteamet i VVS, energi og bæredygtighedsafdelingen i Sweco Glostrup.

Dette Ph.d. Speciale er et samarbejde mellem Sweco DK, DTU Byg og DTU Management, og er støttet af Innovationsfonden.

Swecos bæredygtighedsblog skal gennem hele projektet fungerer som et medie, hvorfra ny viden kan deles med resten af byggebranchen. Blogindlæggene vil sommetider indbyde til diskussion af blandt andet, hvad bæredygtighed betyder for byggebranchen i dag, og hvordan vi skal arbejde med bæredygtighed i fremtiden. Så følg med på bloggen, og byd endelig ind, hvis du falder over nogle emner, der er særligt interessante for dig.

Projektets formål og struktur

Projektets mål er at undersøge, hvordan bæredygtighed forankres i byggebranchen og i Sweco. Der skal være et særligt fokus på social bæredygtighed, og derfor skal det som en del af projektet undersøges om social bæredygtighed kan kvantificeres, så det kan evalueres på lige fod med økonomisk og miljømæssig bæredygtighed.

Projektet strækker sig over 3 år, og det er opdelt i fem arbejdspakker; indledning og planlægning af projektet, undersøgelse af fortid, nutid og fremtid i forhold til bæredygtighed og en afsluttende fase, hvor ph.d.-afhandlingen udarbejdes og færdiggøres.

Projektet vil derfor belyse, hvordan man har arbejdet med bæredygtighed (fortiden), hvordan vi arbejder med bæredygtighed i dag (nutid), og hvordan vi skal arbejde med bæredygtighed i fremtiden. Sideløbende med det arbejde, vil jeg samle og skabe overblik over den indsamlede data. Data vil danne grundlag for udvikling af ny metode, som Sweco vil benytte i arbejdet med bæredygtighed i fremtiden.

Ph.d.-projektet er en artikelbaseret afhandling. Resultater og løbende evalueringer vil derfor blive samlet i en række artikler, som publiceres i udvalgte videnskabelige magasiner. Aktiv deltagelse i konferencer, hvor forskningen løbende vil blive præsenteret, er også en del af Ph.d.en, hvilket vil være med til at sikre inddragelse af inputs fra resten af verden.

Forfatter
Nanna Brøgger Larsen. Erhvervs-Ph.d. hos Sweco. Projektet er et samarbejde med DTU Byg og DTU Management, støttet af Innovationsfonden. Jeg skal undersøge og definere hvordan byggebranchen skal arbejde med bæredygtighed i fremtiden.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Name *