Bæredygtighed

Bæredygtige byer med proces, produkt og profilering

4. juni 2019

Bygherrer med gode intentioner i forhold til bæredygtig byudvikling vil også gerne kunne dokumentere dem i praksis. En DGNB-certificering af byområder er et forsøg på at komme om bag de fine ord og dokumentere indsatsen via et målbart pointsystem. I en certificering handler det om at score højt i de enkelte parametre, men også om samtidig at skabe balance mellem parametrene.

For os der bor i større byer er forurening, affaldshåndtering, skybrud, pladsmangel og trafikpropper eksempler på udfordringer, som arbejdet med bæredygtige byer søger at løse. Overskrifter som ”Skybrud sætter danske byer under vand” eller ”Trængsel og trafikpropper koster dig dyrt” er ikke ualmindelige og beskriver de vilkår som byplanlæggere, projektudviklere, arkitekter og ingeniører forsøger at løse med udviklingen af bæredygtige byer.

Men byens bæredygtighed skal være konkret og værdiskabende. Bæredygtighed kommer ikke af sig selv. Der er meget ny viden, der skal tilegnes, og alle parter i et byudviklingsprojekt skal bidrage. Så det kan være et langt træk at implementere en bæredygtig helhedstænkning, hvor bæredygtighed bliver basis for byudviklingen.

DGNB byområdecertificering

En DGNB-certificering hjælper i denne proces ved at opstille meget håndgribelige værktøjer og kriterier, der ikke kan gradbøjes. Med et helhedsorienteret syn på byens bæredygtighed inden for fem hovedområder fokuseres på en certificering af bæredygtigheden, som handler både om miljø, økonomi, det sociale, de tekniske løsninger og processer/interessent­inddragelse.

Med de fem hovedområder kommer certificeringen hele vejen rundt i forhold til den bæredygtige by. Hvad der forstås som økonomisk bæredygtigt er ikke nødvendigvis socialt bæredygtigt, og hvad der kan være et ønske miljømæssigt kan samtidig være en dårlig forretning. Det er disse modsætninger mellem forskellige hensyn, en certificering forsøger at navigere rundt i for at sikre et helhedssyn. En certificering er populært sagt en tjekliste eller guideline for bæredygtighed, der med fordel kan anvendes så tidligt som muligt i designfasen. En helhedsorienteret certificering kan bruges som et aktivt værktøj i planlægningen af et byområde, så bæredygtigheden og de mange parametre operationaliseres, og det bliver muligt at tilrettelægge og prioritere indsatsen på tværs af fagligheder og organisationer i byudviklingsprocessen.

Proces, Produkt og Profilering

En DGNB-certificering skaber en Proces, hvor der dels er systematisering af forventninger og ønsker, dels er gennemsigtighed omkring valg af bæredygtige løsninger for alle involverede i byggeprocessen og dels er verificering af processen.

En DGNB-certificering skaber et Produkt, hvor der er sikkerhed for kvaliteten i de bæredygtige løsninger inden for de fem hovedområder: miljø, økonomi, social, teknik og proces.

En DGNB-certificering skaber grundlaget for en Profilering og markedsføring af byområder, hvor resultatet af arbejdet med de bæredygtige byer kan kommunikeres baseret på en anerkendt dokumentation ifølge DGNB.

Målbar helhedsorienteret bæredygtighed er en god forretning. På kort sigt på bundlinjen, fordi det øger værdien af byområdet og sikrer hurtigere salg og bedre priser. På længere sigt, fordi bydelen tilgodeser miljøpåvirkninger og klimaforandringer såvel som det gode byliv, som bidrager til større lykkefølelse og mindre belastning af sundhedssystemet samt også større produktion og økonomisk afkast i bydelen. Resultatet af den bæredygtige byplanlægning skulle gerne vende nyhedsmediernes overskrifter til ”Mindre spildtid i bytrafikken” eller ”Klimatilpasning reducerer risikoen for oversvømmelser”. Vores børn er muligvis bange for den grusomme drage i Astrid Lindgrens Brødrene Løvehjerte, men de skal ikke også være bange for forurening og klimaforandringer – bl.a. derfor udvikler vi bæredygtige byer.

DGNB-certificering af Bryggens Bastion og Marina City

Swecos miljøafdeling har netop afsluttet DGNB-byområdecertificeringen af to nye bæredygtige byområder, henholdsvis Bryggens Bastion på Islands Brygge i København og Marina City ved Kolding Fjord i Kolding. Begge byområder er DGNB-certificeret til guld.

Byområderne er designet, så de kan håndtere skybrud og havvandsstigninger. Der er optimale rammer for et godt udeliv, et legende fritidsliv og et aktivt fællesliv med god plads til at trække sig tilbage og finde ro til fordybelse i byens grønne og blå åndehuller. I begge byområder er der grønne centrale og gennemgående parkstrøg for cyklister og gående, som knytter an til byens øvrige cykelruter. Parkstrøgene giver plads til sociale samlingspunkter, bybiotoper og regnvandshåndtering – og formidler ambitionen om et aktivt, dynamisk og socialt byliv i grønne og blå rammer.

Forfatter
Steffen Damgaard Nielsen er biolog og projektchef i Swecos miljøafdeling. Han arbejder med bæredygtig byudvikling og bæredygtighedscertificering samt miljøvurderinger og VVM.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Name *