Bæredygtighed

Bæredygtighed på sommerskole i Hamborg

3. september 2018

En af mine første opgaver som Ph.d.-studerende var at undervise på ’The Baltic International Summer School’ (B.I.S.S.) i Hamborg. Det er sommerskolens formål at bringe arkitekt- og ingeniørstuderende sammen, og styrke det tværfaglige samarbejde på tværs af discipliner. Otte universiteter har sammen skabt rammerne for de tres studerende, som deltog på sommerskolen. Jeg var en del af mentorteamet, som var ansvarlig for at guide de studerende.

Det er utroligt lærerigt at arbejde og vejlede studerende gennem et projekt som dette. De studerende er fulde af energi og motivation, og kun i mindre grad påvirket af branchens holdning til de berørte emner. Det åbner op for interessante diskussioner, og nogen gange nye løsningsforslag. Bl.a. brugte vi meget tid på at diskutere hvorvidt bæredygtighed er blevet et brand, som virksomheder bruger til at promovere sig selv.

’Transition Spaces’

De studerende arbejdede med et overordnet emne: Transition Spaces i forbindelse med et trafikalt knudepunkt ved Billhorner Brückenstrasse. Opgaven var meget åben defineret og det var dermed op til hvert mentorpar at definere en mere specifik opgave. Vores grupper mente at der generelt var behov for at skabe bedre og mere trygge forbindelser for gående og cyklende, og minimere biltrafikken. Hver gruppe udviklede et forslag, der løste nogen af disse udfordringer og samtidig overvejede de hvordan deres projekt kunne arbejde med bæredygtighed.

Billhorner Brückenstrasse.

Processen

Sommerskolen varede 9 dage, så forløbet var meget komprimeret. Den første dag blev de studerende introduceret til sommerskolen, vist rundt i byen og skulle danne grupper. Dag 2 skulle de studerende definerer hvad bæredygtighed betød for hver gruppe og hvordan de ville arbejde med det. Konceptet skulle defineres i løbet af dag 3. På den 4. dag skulle grupperne besøge sitet, og tilpasse deres bæredygtighedsvisioner og koncept til sitet – og dermed komme frem til deres oplæg til den endelige opgaveløsning. Resten af ugen skulle de studerende færdigudvikle deres koncept og gøre det klar til den afsluttende udstilling.

Sommerskolen var et komprimeret forløb på 9 intense dage, med hårdt arbejde.

 Nye måder at arbejde med bæredygtighed

Grupperne skulle definere hvad bæredygtighed betød for dem, og hvordan de ville arbejde med bæredygtighed i deres projekt. Grupperne præsenterede mange gode løsninger, og selvom de ikke havde meget tid til at undersøge og blive klogere på emnet, fik de alligevel en god opfattelse af, hvad bæredygtighed kunne betyde for deres projekt.

En gruppe foreslog at arbejde med FN ’s verdensmål. De valgte fire mål ud og inddelte hvert mål i en pyramide med tre fokusområde – toppen symboliserede det vigtigste fokusområde. Ideen var, at de kunne begynde med at have i alt 12 fokusområder (flere hvis man udviklede ideen). Efterhånden som de arbejdede med opgaven, kunne fokusområderne blive mikset med hinanden, og nogen af dem kunne eventuelt udgå. Således ender man med særligt udvalgte fokusområder, som sammen udgør bæredygtighedsvisionen for projektet.

Bæredygtighed og vigtigheden af fokusområder prioriteret i en pyramidemodel. Hvert trin i pyramiden kan blandes med andre mål, således at de fokusområder der er vigtigst bliver en del af den endelige vision.

En anden gruppe valgte at udvælge tre verdensmål, som de fandt relevante for området. Planchen nedenfor viser de valgte verdensmål og nøgleord til at beskrive hvordan de ville arbejde med bæredygtighed. Dette for at skabe en bæredygtighedsvision for deres projekt.

FN’s bæredygtighedsmål beskrevet med nøgleord, der viser hvordan de forskellige parametre påvirker hinanden.

Den sidste gruppe startede ud med at stille spørgsmålstegn ved bæredygtighedsbrandet, og deres umiddelbare holdning var at de ikke ville arbejde med bæredygtighed. Da de præsenterede deres ideer, viste det sig midlertidig, at deres projekt var meget bæredygtigt. Min konklusion er at bæredygtighed er mange ting, og at det formentlig er muligt at finde brudstykker af bæredygtighed i alle projekter.

Færdige projekter

Alle projekterne blev præsenteret på en offentlig udstilling på HafenCity University i Hamborg. Der blev ikke udpeget en vinder, men seks ekstraordinært gode projektideer blev udpeget.

Her er resultatet af de 13 gruppers arbejde præsenteret.

De 13 gruppers projekter vurderes af jury og er åben for offentligheden.

Hvis du er interesseret i at vide mere om sommerskolen kan du læse mere om den her:

https://www.hcu-hamburg.de/research/arbeitsgebiete-professuren/univ-prof-dr-ing-a-boegle/

 

 

 

Forfatter
Nanna Brøgger Larsen. Erhvervs-Ph.d. hos Sweco. Projektet er et samarbejde med DTU Byg og DTU Management, støttet af Innovationsfonden. Jeg skal undersøge og definere hvordan byggebranchen skal arbejde med bæredygtighed i fremtiden.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Name *