Bæredygtighed

Dokumentation til DGNB certificering på Swecos nye HQ afleveret

23. juli 2018

I fredags afleverede vores DGNB Auditor Jens Rolin den endelige dokumentation til DGNB certificering af vores nye hovedkontor. Jens har godt styr på ‘walk the talk’ og afleverede DGNB dokumentationen på bedste vis: på el-cykel fra vores nuværende hovedkontor i Glostrup til Green Building Council (GBC) ved Nørreport.

Jens Rolin med sin el-cykel på vej ind til Green Building Council med to USB stik indeholdende DGNB dokumentationen på Swecos nye hovedkontor.

 

Udstyret med hjelm, DGNB 2014 Kontormanualen og byggeriets DGNB matrice, sluttede Jens og jeg os til KPCs byggeledelse på byggepladsen i slutspurten.

De vigtigste elementer er på plads (udover kaffekoppen)

 

Mens vi venter på conformity check fra GBC, er der ikke andet end at sige tak for godt samarbejde til KPC. Vi glæder os til at flytte ind i denne bæredygtige bygning!

 

Guld DGNB certificering

Projektet modtog i december 2016 et præcertifikat på guld niveau for projektmaterialet. I DGNB foregår processen sådan, at man kan vælge at præcertificere et projekt på baggrund af projektmaterialet, og dermed få et overblik over niveauet i bygningen. Ved aflevering af præcertificeringsmaterialet markeres de enkelte kriterier som endeligt dokumenteret eller om det er hensigten at opnå de givne point. Ved afleveringen af byggeriet afleveres det endelige certificeringsmateriale.

Vores netop afleveret certificeringsmateriale er en form for overbygning på det stærke fundament fra præcertificeringen. I denne overbygning dokumenteres, hvordan selve udførelsen er i overensstemmelse med det planlagte, og hvordan bæredygtighed har været en del af hverdagens processer på byggepladsen.

Det endelige dokumentationsmateriale følger derfor præcertificeringen og står også til at opnå guld certificering. Alt dette er resultatet af en god projekterings- og byggeproces, som har fulgt de gode intentioner og visioner helt fra projektets opstart.

 

Procentsatsen på figuren angiver, hvor mange point der kræves for at opnå en plakette (GBC-DK).

 

Atriet

Atriet under byggeprocessen i februar 2018, hvor klimaskærmen er ved at blevet lukket. En netop målt blower door test af utætheder i bygningen viser rigtig flotte resultater. Kravet for et 2020 byggeri er 0,5 l/s pr. m2, hvilket også giver maksimal pointtildeling i DGNB. Bygningen har opnået det flotte resultat af <0,3 l/s pr. m2, som bidrager til et lavere energiforbrug ift. energirammen. Netop energirammen har også positiv indflydelse på DGNBs pointtildeling for bygningens livscyklus (LCA) samt totaløkonomien (LCC), som begge er kriterier, der vægter tungt i DGNB.

 

Atriet i maj måned 2018, hvor hele glasfacaden er færdigmonteret med Microshade vinduer. Microshade er en højeffektiv integreret solafskærmning, bestående af mikroskopiske lameller i selve glasset, som skærmer solen progressivt. Solafskærmningen gør, at sollysets indfald kan reduceres med op mod 90% i sommerperioden hvor solen står højt, men samtidig tillade omkring 35% af lyset at komme ind om vinteren. Dette bidrager til mindre køling om sommeren og mindre opvarmningsbehov om vinteren, som ellers kunne være kritisk i et rum med så meget glasfacade som dette. Desuden minimerer en integreret solafskærmning omkostninger til drift og vedligehold, da der ikke kan opstå svigt, da den er indbygget i selve glasset. Det er rigtig mange parametre, som spiller ind i DGNBs kriterier.

 

Atriet ved aflevering af DGNB dokumentationen 20. juli 2018. Der er lagt stor vægt på gode akustiske forhold, hvilket virkelig mærkes i atriet. Akustikken er en af de målte parametre i byggeriet, som evalueres både som en teknisk og social kvalitet i 2014 DGNB manualen. Der måles nemlig både på lydforhold ved vægges luftlydisolation og gulvs trinlyds isolering samt den akustiske komfort ved efterklangstider. Alt dette er med til at sikre et bedre indeklima for os som medarbejdere.

 

Den bæredygtige byggeplads

Her ses anden sal af byggeriet under udførelse. De tekniske installationer er ved at være på plads, og der er pænt og ryddeligt på pladsen. Mindskning af støv, støj og vibrationer er også kvaliteter, der måles i DGNB byggeri og koncepter samt log-bøger skal afleveres som del af DGNB dokumentationen. Støv, støj og vibrationer kan nemlig påvirke de arbejdenes og naboernes livskvalitet med sundhedsskadelige konsekvenser, hvis ikke der forebygges og gøres foranstaltninger. Derudover har byggeledelsen haft fokus på affaldsminimering og -sortering samt minimering af energiforbrug på pladsen for at mindske miljøpåvirkningen gennem byggeprocesserne.

 

Materialer

Signe fra Sweco og Murat fra KPC snakker ovenlysvinduer og stålkonstruktioner under udførelsen fra den midlertidige konstruktion under atriumtaget. Størstedelen af al træ på byggepladsen og i konstruktionen er fra bæredygtigt skovbrug eller genbrugstræ. Øvrige materialer har været fulgt tæt, så det sikredes, at der ikke er forhøjede værdier af sundhedsskadelige stoffer i bygningen, f.eks. VOC eller formaldehyd.

 

Den totaløkonomiske facade

Bygningens facade under udførelse. Se øverste etage, hvor vinduer er igang med at blive sat i. Facaden har en lang levetid og kræver ikke meget vedligehold – det er også kvaliteter, som betyder noget i pointscoren for DGNB. Facaden har både indflydelse i robusthedskriterier, og vejer også ind i bygningens totaløkonomi (LCC). Bygningens drift og vedligehold er nemlig ofte omkostningstunge over hele bygningens levetid, og overstiger for det meste selve anlægomkostningerne. Derfor er det ideelt at tænke langsigtet i planlægningsfasen, så bæredygtige løsninger sikres – både miljømæssigt, teknisk og økonomisk.

 

DGNB Processen

Det er helt essentielt at have fastlagt en proces, som sikrer at alle de gode intentioner fra projektets spæde start bliver indarbejdet i det endelige design og udførelse. DGNBs framework er med til at validere, at alle parter udfører det aftalte og DGNB konsulenten eller auditoren følger løbende op på om projektet følger det planlagte. I mange tilfælde, hvor projekter ikke arbejder med bæredygtighedsledelse eller bæredygtighedscertificeringer, kan alle de gode intentioner og visioner risikere at blive glemt. Der kan læses mere om DGNB processen her.

 

Green Building Council

GBC-DK udfører conformity check på vores DGNB dokumentation. Der kan læses meget mere om processen skridt for skridt på deres hjemmeside, som kan findes her.

Forfatter
Signe Skovmand Jakobsen, Civilingeniør fra DTU i bygningsdesign, Arbejder med bæredygtighed i byggeri og er assisterende projektleder hos Sweco Danmark.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Name *