Bæredygtighed

Se din (bæredygtige) by fra tårnets top

21. marts 2019

Det gode byliv handler om mennesker og livskvaliteten for de mennesker, som bor i byen. Derfor indgår f.eks. grønne områder, tryghed, forureningshåndtering, ren luft, kollektiv transport, cykel- og gangstier, fremkommelighed, klimatilpasning, gode boliger og energiforsyning i arbejdet med bæredygtig byudvikling.

Overblikket fra tårnets top

Med fordel kan byplanlæggeren nogle gange – billedligt talt – bevæge sig op i tårnets top for at få overblikket, om alt det væsentlige nu er inkluderet i arbejdet med den bæredygtige by. Mange løsninger er i spil, og mange hensyn skal tages, for at skabe det gode byliv og den bæredygtige by for mennesker.

Da Kim Larsen og Gasolin i 1972 sang ”Se din by fra tårnets top” om udsigten oppe fra toppen af Frelserkirken på Christianshavn i København, handlede det om livet i deres elskede storby med øje netop for byens mennesker og situationer – set i datidens kontekst – som endnu ikke var bæredygtighed.

Det gode byliv med FN’s verdensmål og DGNB

Det er denne til enhver tid gældende kontekst, som byplanlæggere, projektudviklere, arkitekter og ingeniører forsøger at indarbejde i udviklingen af bæredygtige byer med målet om det gode byliv. Konteksten i Danmark anno 2019 er bæredygtighed og bæredygtige byer med en voksende fokus på FN’s 17 verdensmål for bæredygtig udvikling også bare kaldet verdensmålene og DGNB bæredygtighedscertificering.

FN’s verdensmål er, siden de blev vedtaget af samtlige FN’s medlemslande i 2015, blevet en rettesnor for, hvordan offentlige institutioner, private virksomheder og civilsamfund samlet kan bidrage til at skabe bæredygtig udvikling frem mod 2030. De 17 mål er blevet kaldt den mest ambitiøse plan for verden nogensinde, og stiller nye krav til alle lande om at tage ansvar og bidrage til en bæredygtig omstilling på alle niveauer.

Verdensmål som redskaber

Verdensmålene giver redskaber i byplanlægningen, så der skabes overblik over løsninger og deres sammenhænge. På samme måde som en DGNB-bæredygtighedscertificering af byområder, der også forsøger at gøre bæredygtigheden handlingsorienteret og meningsfuld og dermed skaber rammerne for at tage de bæredygtige beslutninger. Såvel verdensmålene som DGNB er ”tårnet”, hvorfra arbejdet med en bæredygtig byudvikling kan overskues og blive operationel.

14 ud af 17 verdensmål

Vigtige i forhold til bæredygtig byudvikling er verdensmål 13 om klimaet, og verdensmål 11 om bæredygtige byer, men også verdensmål 3 om sundhed og trivsel samt verdensmål 8 om økonomisk vækst og verdensmål 12 om forsvarligt forbrug og produktion. Ved at anvende DGNB bæredygtighedscertificering som planlægningsværktøj ved udvikling af nye byområder får byudvikleren et godt udgangspunkt til at arbejde med 14 af de 17 verdensmål, samtidig med at DGNB giver en god struktur på arbejdet.

Bæredygtig by i Bryggens Bastion

Swecos miljøafdeling har netop afsluttet DGNB-byområdecertificeringen af det nye bæredygtige byområde, Bryggens Bastion på Islands Brygge i København, som nu er ved at blive bygget. Byområdet er blevet DGNB-certificeret til guld. Et byområde tæt på Frelserkirken og tårnets top på Christianshavn – så hvad falder særligt i øjnene, hvis man betragter Bryggens Bastion fra luften, og hvorfor er Bryggens Bastion et bæredygtigt byområde?

Masser af beplantning (det grønne) samt vandområder og regnvandshåndtering (det blå) er vigtige værdier i bydelen sammen med det centrale gennemgående parkstrøg for cyklister og gående, som knytter an til byens øvrige cykelruter.

Parkstrøget indeholder et indbydende landskab, der giver plads til sociale samlingspunkter, bybiotoper og regnvandshåndtering, som formidler ambitionen om et aktivt, dynamisk og socialt byliv, men også et byliv, hvor der er plads og rum til stilhed og eftertænksomhed.

Bebyggelsen kobler sig til parkstrøget og tager afsæt i den omkringliggende bys struktur i forhold til højde, struktur og materialevalg, så området kommer til at binde bydelene sammen. Boligerne bliver opført i forskellige typologier, rækkehuse og byhuse eller lejligheder og tagboliger, så der er boliger til såvel unge og ældre såvel som familier og enlige. Der planlægges forskellige boformer og moderne fællesskaber i projektet.

Byområdet bidrager til Københavns Kommunes strategier for byliv og klimatilpasning samt en grøn og blå hovedstad, og til at koble de i dag adskilte omkringliggende bydele sammen.

Forfatter
Steffen Damgaard Nielsen er biolog og projektchef i Swecos miljøafdeling. Han arbejder med bæredygtig byudvikling og bæredygtighedscertificering samt miljøvurderinger og VVM.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Name *