Bæredygtighed

Sweco tester Level(s)

27. februar 2019

Jeg har været heldig at få til opgave at teste Swecos nye hovedkontor i Ørestad som en del af pilotfasen i EU for EU’s bæredygtighedsinitiativ Level(s). Det giver mig indblik i Level(s) mens jeg samtidig har mulighed for at påvirke udviklingen af Level(s) gennem feedback.

Om Level(s)

EU har lanceret et frivilligt rapporteringsværktøj for at øge bæredygtighed i byggeriet. Værktøjet hedder Level(s) og bygger på eksisterende EU-standarder. Formålet med Level(s) er at skabe en fælles tilgang til bæredygtighed i byggeriet i hele EU.

Level(s) består af 6 overordnede fokusområder (benævnt ”Macro-objectives” i Level(s)) hvor der i alt er 13 indikatorer under (benævnt ”Indicators” i Level(s)):

Level(s) er bygget op således, at man indenfor hver indikator kan dokumentere bæredygtighed i flere niveauer. Dermed er det muligt at følge Level(s) principper på flere niveauer. Alle indikatorer er delt op i tre niveauer (Levels). Generelt er niveau 1 dokumentation af hvordan byggeriet er dimensioneret. Niveau 2 omhandler beskrivelse af den analyse- eller beregningsmetode man anvender som dokumentation. I niveau 3 lægges der vægt på at man kan dokumentere man har optimeret forskellige parametre.

For mere information omkring Level(s), så besøg Level(s) hjemmeside.

 

Pilotfase

På nuværende tidspunkt kører der en pilotfase, hvor EU-lande er inviteret til at teste Level(s). Sweco har meldt sig til denne pilotfase, og jeg er ved at vurdere metoderne i Level(s) på baggrund af projektmaterialet for Swecos nye hovedkontor i Ørestad. Ved at være en del af pilotfasen er vi forpligtede til at rapportere vores erfaringer med Level(s) samt give anbefalinger til videreudvikling af værktøjet.

Sweco er endvidere en del af det samarbejde der foregår på tværs af danske pilotprojekter for Level(s). For mere information vedr. det danske samarbejde se pressemeddelelsen hos FRI.

Det er meget spændende at være en del af denne pilotfase. Der er både mulighed med ar sparre med virksomheder i Danmark, og derudover har Level(s) også stillet en platform til rådighed, hvor vi kan kommunikere på tværs af landegrænser.

 

Swecos erfaringer med Level(s) indtil videre

Jeg er kun i opstartsfasen ift. testen af Level(s). Indtil videre, har jeg gjort mig følgende erfaringer:

  • Level(s) giver forslag til hvordan man kan dokumentere forskellige bæredygtighedselementer for sit byggeri (f.eks. hvilke parametre kan man måle sit indeklima på, hvilke stoffer skal man se efter i sine byggematerialer, hvad er miljøpåvirkningen ved opførelse af byggeriet mv.)
  • Level(s) har ikke målsat nogle grænseværdier, dvs. Level(s) bygger udelukkende på at identificere de pågældende bæredygtighedsparametre, og indeholder således ikke en sammenligning. Det er derfor svært at vurdere om ens byggeri klarer sig godt eller dårligt, da man kun kortlægger sine værdier og ikke har noget at sammenligne det med.
  • Der er ikke nogen steder man kan indrapportere sine resultater med arbejdet med Level(s) og der er således heller ikke nogen 3. parts kontrol af et projekts analyser eller resultater.

 

Den næste tid

Mit fokus for testen af Level(s) er det næste stykke tid at arbejde videre med de forskellige macro-objectives i Level(s). I forbindelse med dette arbejde bliver jeg meget klogere på Level(s) og får samlet en masse erfaringer ind, som jeg skal bruge i min afrapportering.

Afrapporteringen skal ligge klar inden sommerferien, og jeg vil i forbindelse med afslutningen af pilotfasen komme med endnu et blogindlæg.

Forfatter
Henriette Menå Grud er bygningsingeniør og sidder i Swecos afdeling for VVS, energi og bæredygtighed. Henriette arbejder med bæredygtighed (er uddannet DGNB-audítor) og projektledelse.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Name *